Škola je zapojena do projektu UNIV 2 KRAJE.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání.

Naše škola se do tohoto projektu zapojila ve školním roce 2009/2010. Byl vytvořen a schválen první program – Údržba veřejné zeleně. Ve spolupráci s ÚP Blansko byl tento program pilotně ověřen v září – říjnu 2010. Ve druhém pololetí školního roku 2010/2011 byl zpracován další program – Pracovník v sociálních službách. Program byl schválen a akreditován MPSV ČR. Na podzim roku 2011 jsme ve spolupráci s Úřadem práce v Blansku  tento kurz realizovali jako rekvalifikační kurz pro 12 zájemců. Třetím programem, který projektový tým zpracoval, je Příprava teplých pokrmů.

Vzhledem k zájmu o účast v našich kurzech a možnostem dalších pilotáží (ověření zpracovaných programů dalšího vzdělávání jejich realizací) probíhají na naší škole v současné době tři kurzy. Kurz Pracovník v sociálních službách, určený pro zájemce z řad veřejnosti, byl zahájen 19. 3. 2012. Další dva kurzy – Údržba veřejné zeleně a Příprava teplých pokrmů byly zahájeny 12. 4. 2012 ve spolupráci s Úřadem práce v Blansku. V červnu proběhl kurz Příprava na ECDL.

Tyto aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání jsou výsledkem zapojení naší školy do projektu UNIV2 kraje. Škola tak díky projektu získala jedinečnou možnost se zapojit do nabídky celoživotního vzdělávání na trhu vzdělávání a předpokládá se, že i po ukončení projektu UNIV2 kraje bude škola v nabídce a realizaci těchto, ale i dalších vzdělávacích programů pokračovat. Aktuální informace budou zveřejňovány na stránkách školy v části Celoživotní vzdělávání.

                                                                                                                                                             Ing. Hana Švecová

Spolupracujeme