V září 2022 vyhlásil garant mezinárodního konceptu ICDL zajímavou akci pro školy. Byla nazvána Národní soutěž v digitálních kompetencích 2022 a probíhala od října 2022 do konce ledna 2023.

Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to o nejaktivnější školu, o nejzapálenějšího učitele/nejzapálenější učitelku, o nejvšestrannějšího žáka/ nejvšestrannější žákyni. Rozhodujícím faktorem úspěchu byl počet vedených, vyhodnocovaných a absolvovaných praktických ICDL zkoušek. V našem certifikovaném pracovišti bylo vyhlášeno 33 termínů testování a zadáno 366 testů.

Během února byl zveřejněn výsledek. V obrovské celorepublikové konkurenci se naší škole podařilo umístit na skvělém 3. místě. Velkým vítězstvím je 1. místo žáka ze třídy IT4, Vítka Němce, který v rámci celé republiky zvítězil v kategorii o nejvšestrannějšího žáka.

Naši středoškoláci i studenti vyšší odborné školy, kteří se zúčastnili soutěže, ukázali své schopnosti v oblasti práce s počítačem, digitálních nástrojů a online komunikace. Třetí místo v této prestižní soutěži potvrzuje vysokou úroveň digitální gramotnosti žáků a studentů a jejich schopnost používat moderní technologie v každodenním životě. Soutěže pořádané ICDL jsou důležité nejen pro zájemce, ale i pro vzdělávací instituce a zaměstnavatele. Certifikace digitální gramotnosti se stává stále důležitější v moderní společnosti, kde digitální technologie hrají klíčovou roli v mnoha oblastech.

Žáci a studenti dokázali díky svému nadšení, snaze, úsilí a hlavně dovednostem vynést naši školu na pomyslnou „bednu“. Děkujeme tedy i jim za skvělou reprezentaci.

 

                                                                                                                           tým ICDL
                                                                                                                           při VOŠ a SŠ Boskovice

 

 

Spolupracujeme