Volby do školské rady proběhnou 7. a 8. 11. 2023 v aule školy. 

 • Nominace na 3 zástupce z řad pedagogických pracovníků:
  • Ambrozová Radka
  • Andrlík Michal
  • Bohatcová Radka
  • Bušinová Vladimíra
  • Černá Hana
  • Dankovská Kateřina
  • Grénarová Petra
  • Hlaváček Jiří
  • Hlaváčková-Svobodová Pavla
  • Hrdý Miroslav
  • Kotlán Jaroslav
  • Krištofová Hana
  • Kuběnová Hana
  • Marek David
  • Novotný Milan
  • Ondroušková Monika
  • Orlitová Jana
  • Paděra Tomáš
  • Plavcová Alena ml.
  • Pluháčková Eva
  • Pospíšil Vojtěch
  • Prchalová Zuzana
  • Smejkal Lubomír
  • Stloukal Mojmír
  • Šafránek Petr
  • Šmerdová Pavlína
  • Šplíchalová Monika
  • Tesařová Monika
  • Tomášková Hana
  • Votoček Jiří
  • Vybíhal Antonín
 • Kandidáti na 2 zástupce z řad zákonných zástupců, nebo zletilých studentů střední školy. Navrženi jsou tito rodiče:
  • Lenka Ambrozová EP4
  • Milena Tichá EP2
  • Alena Vašinková EP1
 • Kandidáti na 1 místo ve školské radě z řad studentů VOŠ. Navrženi jsou tito studenti:
  • Adéla Adamcová CR1
  • Petra Buriánková CR1

Spolupracujeme