Na úřední desce byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení na školní rok 2021/2022. V případě, že jste na naši školu nebyli přijati, je ještě možnost, že budete přijati v rámci tzv. autoremedury v prvním kole. V tomto případě vás budeme ještě kontaktovat.

Spolupracujeme