3. KOLO 

Zahradník

2. KOLO 

Zahradník

Kuchař-číšník

Hotelnictví

Ekonomika a podnikání

                                   

1. KOLO 

Nepřijatí uchazeči mají stále velkou naději na přijetí. Na základě zkušeností z předchozích roků lze totiž předpokládat, že někteří přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na jinou školu a tato uvolněná místa potom mohou být obsazena původně nepřijatými uchazeči. Toto platí především pro zájemce o učební obory (řada přijatých uchazečů dá přednost maturitním oborům).

Pokud tato situace nastane, budeme zákonné zástupce uchazečů aktuálně telefonicky informovat o možnosti přijetí v rámci 1. kola přijímacího řízení, a to dle pořadí nepřijatých uchazečů na výsledkové listině. 

 

 

 

 

 

Spolupracujeme