Na základě velmi dobré spolupráce s partnerskou školou v ruském Kirovsku jsme obdrželi pozvání zúčastnit se soutěže Worldskills Russia – Lenigradská oblast. Konkrétně se jednalo o kategorii ve specializaci CAD prostorového modelování sekce Inženýrský CAD design. Toto pozvání naše škola s radostí přijala a na soutěž byli přihlášeni dva studenti. Jeden z oboru Ekonomika a podnikání a druhý z oboru Informační technologie.
U obou oborů, byť v rozdílném rozsahu, problematiku CAD designu vyučujeme. Když se hoši dozvěděli, že se této mezinárodní soutěže WorldSkills zúčastní, doslova se zakousli do cvičení a opakování problematiky.

Zatímco obor EP je do spolupráce s partnerskou školou zapojen už několik let, až díky této soutěži jsme mohli aktivně zapojit i další obor naší školy - IT. Žáci tohoto oboru mají vyšší hodinové dotace právě v oblasti CAD modelingu. Soutěž Worldskills prověřuje kvalitu znalostí a dovedností všech zúčastněných. Na základě výsledků si mohou soutěžící porovnat svoji úroveň v celosvětovém měřítku. Účast na soutěži může být odrazovým můstkem v jejich kariéře. Na partnerské škole v Kirovsku právě v období od 16. do 21. února probíhala tato soutěž v 10 kategoriích a jedna z nich byla Inženýrský CAD design – mladí profesionálové.
I přesto, že Česká republika není členem společenství soutěží Worldskills, jsme dostali od ruské školy možnost zúčastnit se regionálního kola v Leningradské oblasti Worldskills Russia. Soutěž byla zahájena v sobotu 17. února kontrolou připravenosti a funkčnosti pracovních míst. Nepříjemností pro nás byla skutečnost, že operační systém včetně aplikace SolidWorks byl nainstalován v ruském jazyce. Tuto překážku jsme ovšem včas eliminovali a prostředí nastavili tak, jak jsou naši studenti zvyklí. V neděli od 9 hodin se již začalo soutěžit. Hlavní expert soutěže pan Джалал Мамедов (Džhalal Mamedov) seznámil všechny přítomné s pravidly, podle kterých soutěž bude probíhat, a také se zadáním pro první den - dvoupístový motor. Účastníci měli celkem 6 hodin čistého času na zpracování úkolu. V pondělí ráno byli soutěžící seznámeni s úkolem pro druhý den, což tentokráte byla ocelová konstrukce vysílací věže. Poslední den se soutěžilo v sestavení a domodelování kvadrokoptéry.

Hodnocení prováděla odborná skupina sedmi expertů, které jsem byl členem, a spočívalo mimo jiné například v přeměřování přesnosti dílů, správnosti provedení sestav, použití materiálů atp. Za každý den účastník obdržel určitý počet bodů a součtem tohoto hodnocení vyšlo celkové skóre. Tyto výsledky byly přeneseny do předem určeného hodnotícího systému CIS World Skills.

Obrovským a samozřejmě milým překvapením bylo zveřejnění výsledkové listiny. Student Lukáš Vondál ze třídy IT4 se umístil na perfektním 3. místě a následně Jan Kohoutek ze třídy EP4 na 4. místě. Z uvedeného je zřejmé, že výuka CAD technologií v programu SolidWorks má na naší škole vysokou úroveň. Za to, jakým zodpovědným způsobem a s jakým nasazením k soutěži studenti přistoupili, jim patří veliké díky!
Za tyto vynikající výsledky obdrželi Lukáš a Honza věcné ceny, pochvalu ředitele školy a velkou gratulaci.
Závěrem lze konstatovat, že spolupráce obou škol je velice přínosná a byla by škoda v ní v následujících letech nepokračovat.

Ing. Miroslav Hrdý

Spolupracujeme