Dne 28. 2. 2023 proběhla v naší škole akce s názvem "Zachraň plyšáčka" určená pro prvňáčky ze ZŠ Boskovice, pracoviště nám. 9.května.

Studenti  druhého ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra připravili pro žáčky program, během něhož se děti na různých stanovištích formou hry učily základy první pomoci, zdravé výživy, péče o své zdraví (péče o zuby, oči, prevence infekcí) a také důležitá telefonní čísla.  

Celou akcí děti provázeli jejich plyšový kamarádi, na kterých byly demonstrovány lékařské a ošetřovatelské postupy.  Všichni účastníci poté obdrželi drobné odměny od našich sponzorů - firem Hartmann a Colgate a Městské policie Boskovice, kterým touto cestou děkujeme.

Těšíme se na další spolupráci.

 

Mgr. Monika Šplíchalová, Mgr. Hana Černá a Bc. Pavla Hrudová. 

Zachraň plyšáčka

Spolupracujeme