předvánočním týdnu navštívili žáci 8. a 9. tříd ze základních škol Rájec-Jestřebí a Svitávka odborné učebny oboru Veterinární prevence a oboru Ekonomika a podnikání. 
Žáci si mohli prakticky vyzkoušet práci v biochemické laboratoři, kde je nejvíce zaujala práce se spektrometrem, dále zkoušeli barvení epitelových buněk a v učebně pato-morfologie pak práci s imerzním mikroskopem. Ve veterinární ošetřovně si vyzkoušeli činnosti spojené s  vyšetřením zvířat.  V odborných  IT učebnách projevovali žáci velký zájem o práci s robotickou rukou, s 3D tiskárnou a lego roboty. 
Žáci dělali všechny činnosti v odborných učebnách s opravdovým zájmem a při odchodu nás jak žáci, tak i jejich pedagogický dozor ujistili, že se jim návštěva na naší škole opravdu líbila.
                                                                                    Vyučující VP a EP
 

ZŠ Rájec-Jestřebí

Spolupracujeme