V rámci projektu Do světa, který financuje Jihomoravský krajský úřad, probíhá na naší škole projekt s názvem S programem SolidWorks od teorie k praxi. Ke spolupráci na projektu byla oslovena Polytechnická průmyslová škola v Kirovsku. První část projektu proběhla ve dnech 20. - 26. září, kdy naši školu navštívili studenti a učitelé z partnerské školy. Po slavnostním zahájením a přivítání hostů vedením školy byli studenti rozděleni do pracovních skupin, ve kterých společně plnili zadané úkoly. Skupiny byly vždy rozděleny tak, že v každé byl zároveň český i ruský student, takže při řešení úkolů byla nutná komunikace v anglickém jazyce.

První den bylo na programu společné řešení tří zadaných úkolů v prostředí aplikace SolidWorks, kde výstupem ke každému úkolu byl prostorový model tělesa. Jedním z výstupů bylo vytvoření modelu klíčenky se jménem žáka, která byla následně vytisknuta na školní 3D tiskárně. Po dopoledním bloku společné výuky byli hosté slavnostně uvítáni také na radnici města paní starostkou Hanou Nedomovou a potom následoval sportovní stmelovací program.

Následující den byla pro hosty z Ruska naplánovaná odborná celodenní exkurze ve Střední technické škole ve Znojmě, kde bylo k vidění moderní obráběcí centrum i tradiční obráběcí stroje. U příležitosti této návštěvy si žáci také prohlédli historické centrum města.

Ve středu následoval opět výukový dopolední blok, tentokrát v programování v jazyce Visual Basic. Výsledkem týmové práce byla aplikace Kalkulačka, která počítala jednoduché matematické operace. Po obědě následovala odborně technická exkurze v boskovické firmě Lanik s.r.o., která se specializuje zejména na výrobu keramických filtrů pro odlitky. Během své dvacetileté existence se firma dostala až na špičku ve své specializaci. Svoje výrobky vyváží do celého světa. Použité výrobní technologie jsou unikátní a firma si je samostatně průběžně vyvíjí a zdokonaluje.

Předposlední den pobytu byl pro ruské i naše studenty připraven poznávací výlet za krásami Moravského krasu. Samozřejmou součástí byla prohlídka Punkevních jeskyní a propasti Macocha.

Závěrečný den projektu začal opět společnou skupinovou prací, při které žáci tvořili plakáty a fotoknihy, které připomínaly průběh celého týdne. Dopolední blok byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků a zhodnocením celého projektu. Nejlepší týmy byly odměněny, ale všichni si odnesli jako upomínku na společně strávený čas vytisknuté klíčenky, které si sami vymodelovali. Dalším upomínkovým předmětem, který bude ruským hostům připomínat návštěvu, je speciálně vyrobená kovová plaketa s logem školy.

Naši i ruští učitelé se shodli na tom, že první část projektu proběhla úspěšně. Studenti si nejen prohloubili své technické znalosti a také jazykové a komunikační dovednosti, ale zároveň měli možnost poznat některé kulturní a přírodní památky našeho kraje. Hosté byli s programem návštěvy spokojeni a doufají, že nám budou moci naši pohostinnost oplatit. To se naskytne již brzy, při druhé části projektu, který proběhne ve dnech 4. – 10. října, kdy skupina našich studentů a učitelé budou hosty v Kirovsku.

Mgr. Pavlína Šmerdová
Ing. Jiří Hlaváček

Spolupracujeme