Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republikyVe středu 25. 5. 2011 proběhla na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické a Střední škole Boskovice závěrečná konference k projektu Zkvalitňujeme cestu k poznání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o projekt zaměřený na modernizaci výuky ICT a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem ČR. Partnerem je Mendelova univerzita v Brně. Cílovými skupinami projektu jsou pedagogičtí pracovníci a žáci střední školy. Celkem bylo zpracováno 12 metodik pro výuku a stejný počet studijních opor. Výukové materiály, které byly vytvořeny v rámci tohoto projektu, se využívají ve výuce u všech studijních oborů vzdělání vyučovaných na střední škole.

Závěrečné konference se zúčastnily obě cílové skupiny. V úvodu vystoupil manažer projektu, dnes již bývalý ředitel školy Ing. Jindřich Friedl, který přítomné stručně seznámil s průběhem realizace projektu a také zhodnotil jeho přínos škole. Praktickou stránku jeho využití ve svém projevu zdůraznil partner projektu Ing. Martin Souček z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Využití výsledků e-learningového vzdělávání ve výuce jednotlivých předmětů prezentovali vyučující IT předmětů, českého a německého jazyka. Žáci třetích ročníků oboru vzdělání Informatika v ekonomice a Management strojírenství a druhého ročníku oboru vzdělání Informační technologie seznámili přítomné spolužáky a pedagogy s tím, jak využívají výsledky projektu v přípravě na výuku a ve výuce samotné.

Mgr. Vladimíra Bušinová

Spolupracujeme