Také v letošním roce i přes nepříznivou situaci kolem pandemie virové choroby covid-19, jsme žákům a studentů naší školy nabídli složení dobrovolných zkoušek CSWA. Zkouška se týká CAD systému SolidWorks, který na škole již téměř 15 roků vyučujeme. 

Certifikace

 

Složení základní zkoušky Certified SOLIDWORKS Associate-Academic (CSWA-Academic) umožňuje studentům předvést své zkušenosti s modelováním a prací v SolidWorks. Rozsáhlý on-line test je spravován, načasován a řízen organizátorem akademických certifikací SolidWorks a měří způsobilost v těchto oblastech:

  • 3D CAD modelování,
  • aplikace návrhových a inženýrských principů,
  • znalost směrnic a norem (standardů).

Naše škola nabízí možnost složit test zdarma, jen pro zajímavost, standartní cena 87 Eur. V případě úspěchu u zkoušky je vydán digitální certifikát, který je platný celosvětově a prokazuje, že daný odborník má danou úroveň pro práci v CAD systému SolidWorks. Koncem školního roku se ke zkoušce přihlásilo celkem osm žáků ze třídy EP4, pět žáků u zkoušek uspělo.

Spolupracujeme