Finance, banky, měnová politika? Pokud se zajímáš právě o tyto věci a zároveň chceš mít perspektivní zaměstnání s jistým uplatněním, začni po maturitě studovat obor finančnictví a bankovnictví.

Naučíš se komunikovat, vyrovnávat se s problémy, získáš předpoklady pro práci ve vedoucí pozici. Spoustu týdnů také strávíš na praxi, kde budeš moci uplatnit poznatky získané během studia.

Finančnictví a bankovnictví

Charakteristika oboru

Chceš mít perspektivní zaměstnání s jistým uplatněním? Chceš pracovat s financemi? Rád bys pracoval ve finančních institucích Ve škole tě naučíme uplatnit znalosti fungování měnové politiky, získáš národohospodářský rozhled, pochopíš širší ekonomické a společenské souvislosti. Naučíš se dobře komunikovat, úspěšně se vyrovnávat s problémy, být flexibilní, získat předpoklady pro práci ve vedoucí pozici, pro práci v týmu a mít základní znalosti a dovednosti v oblasti řízení finančních toků. Budeš schopen posuzování kvality produktů, aplikace zvolených postupů, rozpoznávání vzniku problémů a určení jejich příčin a důsledků. Každoročně strávíš řadu týdnů na praxi, kde se seznámíš přímo v reálu s fungováním firem a jiných ekonomických subjektů. Pokud budeš mít chuť dále studovat, je tu možnost získat titul Bc. po ročním studiu na smluvně sjednané vysoké škole.

Uplatnění

Zvládneš pracovat ve firmách jako specialista na finance, zúčtovacího a platebního styku, vedení agendy finanční a úvěrové. Poradíš si i se zaměstnáním jako je zpracovávání finančních plánů, tvorba rozpočtů, kontrola stavu finančních prostředků. Můžeš pracovat jako účetní, personalista, podílet se na fakturování, kalkulování a tvorbě cen, zpracovávání mezd, tvorbě statistiky. Jsi schopen práce jako samostatný finanční a daňový poradce, nebudeš se bát být marketingovým odborníkem, pracovat na image firmy. Pro své znalosti a dovednosti v oblasti psychologie, ekonomiky, jazyků a pro dovednost práce v týmu a schopnost dalšího sebevzdělávání jsi vhodný jako pracovník jakékoli organizace pro jednání s obchodními partnery, klienty včetně zajištění publicity na různých akcích.

Profil oboru

Kód a název oboru: 63-43-N/13 Finančnictví a bankovnictví
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Poskytované vzdělání: vyšší odborné ve VOŠ
Početb přijímaných uchazečů: 10
Školné (dle zákona): 3000 Kč/rok
Vstupní předpoklady: ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou, splnění přijímacích kritérií
Získaný titul: DiS. ("diplomovaný specialista")

Garant oboru

Učební plán

Povinné a povinně volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
První cizí jazyk (AJ, NJ) PCJ
Druhý cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) DCJ
Finanční trhy FT
Ekonomie a ekonomika podniku EEP
Účetnictví ÚČ
Finanční matematika a statistika FMS
Základy marketingu ZM
Psychologie PS
Manažerská psychologie MPS
Základy práva ZP
Veřejná správa VS
Absolventský seminář AS
Povinné a povinně volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
Informační a komunikační technologie IKT
Písemná a elektronická komunikace PELK
Aplikace ekonomického software AES
Odborná praxe OPX
Volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
Konverzace v anglickém jazyce KAJ
Konverzace v německém jazyce KNJ
Aplikovaný marketing AM
Matematika M

Související články

Související galerie

Spolupracujeme