Počet přijímaných uchazečů a kritéria pro přijímání jsou zveřejněna na webových stránkách školy www.vosassboskovice.cz.

Ředitel Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice, příspěvková organizace ukončí dne 2. května 2023 shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci Vaší žádosti o přijetí ke vzdělávání v této škole vedené  pod Vaším  evidenčním číslem přihlášky pro daný obor.
S těmito podklady se můžete seznámit a máte právo se k nim vyjádřit dne 2. května 2023 od 10:00 h do 14:00 h. Podklady jsou Vám k dispozici v budově školy na adrese Boskovice, Hybešova 53, v kanceláři č. 125.

K přijímacím zkouškám vezměte s sebou občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti).

Po vyhodnocení výsledků přijímacího řízení bude pořadí uchazečů zveřejněno nejpozději dne 3. května 2023 na www.vosassboskovice.cz/úřední deska a na veřejně přístupném místě budovy školy Boskovice, Hybešova 53. Podle evidenčního čísla přihlášky pro daný obor (na pozvánce vpravo nahoře) si vyhledáte umístění v 1. kole přijímacího řízení zvoleného oboru vzdělání. Pokud bude uchazeč na seznamu mezi přijatými a bude mít o daný obor zájem, musíte doručit řediteli školy „Zápisový lístek“ nejpozději do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tedy do 18. 5. 2023.

Rozhodnutí o přijetí bude předáno na informační schůzce, která se bude konat v budově školy dne 15. června 2023 v 15:30 h, a nebo bude předáno žákovi/žákyni v den zahájení výuky. Informace pro žáky 1. ročníků budou následně zveřejněny i na stránkách školy www.vosassboskovice.cz.

Nepřijatí uchazeči mají stále velkou naději na přijetí. Na základě zkušeností z předchozích roků lze totiž předpokládat, že někteří přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek na jinou školu a tato uvolněná místa potom mohou být obsazena původně nepřijatými uchazeči. Pokud tato situace nastane, budeme zákonné zástupce uchazečů aktuálně telefonicky informovat  o možnosti přijetí v rámci 1. kola přijímacího řízení, a to dle pořadí nepřijatých uchazečů na výsledkové listině.

O aktuálním počtu uvolněných míst a z toho vyplývající možnosti přijetí na tato uvolněná místa se mohou zákonní zástupci informovat na sekretariátě školy, telefonní číslo 511 123 125.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.                                                                 

Spolupracujeme