Ředitel školy vyhlašuje v souladu s §60f zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) další kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků pro obor:

Přihlášky ke studiu lze podávat průběžně na sekretariátě školy. Vyhlášení výsledků bude 10. 6. 2021 - uchazeči (zákonní zástupci) budou  informováni telefonicky.
Zájemci o studium budou přijímání, do naplnění kapacity oboru.