Ředitel školy vyhlašuje v souladu s §60f zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) další kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků pro:

Učební obory

  • Zahradník 
  • Kuchař-číšník

Přihlášky lze podávat do 14. 6. 2023 do 12:00 na sekretariát školy(přihlášky doručené poštou po tomto termínu nebudou do přijímacího řízení pro toto kolo zahrnuty).
Vyhlášení výsledků 14. 6. 2023 -pracovník sekretariátu sdělí telefonicky  v odpoledních hodinách uchazečům registrační číslo, pod kterým budou figurovat ve výsledkové listině.

 

Spolupracujeme