Ředitel školy vyhlašuje v souladu s §60f zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) další kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků pro obor. (aktualizováno 20. 5. 2022)

Přihlášky pro toto kolo lze podávat průběžně na sekretariátě školy. Zájemci o studium budou přijímání do naplnění kapacity výše uvedených oborů. 
Přijatí uchazeči (zákonní zástupci) budou  informováni telefonicky.