Tento obor patří na trhu práce bezesporu k těm nejžádanějším. Pokud se zajímáš o péči o zdraví a chceš odborně pomáhat nemocným lidem, je pro tebe po maturitě studium tohoto oboru jasnou volbou.

Během studia se budeš vzdělávat jak v moderně vybavených odborných zdravotnických učebnách, tak během praxí v nemocnicích a klinikách.

Diplomovaná všeobecná sestra

Charakteristika oboru

Zajímá tě kvalifikovaná péče o zdraví, chceš umět odborně pomáhat nemocným lidem? Chceš se věnovat oboru, který patří na trhu práce těm nejžádanějším?   Pak studuj obor Diplomovaná všeobecná sestra. V průběhu studia se budeš vzdělávat v odborných zdravotnických disciplínách (anatomie, fyziologie, biochemie, farmakologie, mikrobiologie, genetika, hematologie, imunologie, patologie, …). Samozřejmostí je také praktická výuka. Té se budeš věnovat jednak přímo ve škole ve špičkově vybavených zdravotnických odborných učebnách, ale také v průběhu praxí na odborných pracovištích (specializovaných nemocnicích a klinikách). Budeš schopna vykonávat odborné činnosti zaměřené na udržení, podporu a navrácení zdraví. Naučíš se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Budeš se věnovat pacientům všech věkových kategorií, o které je pečováno ve zdravotnických zařízeních nebo ve vlastním sociálním prostředí. 

Naši studenti tohoto oboru mají možnost od 2. ročníku získat stipendium od smluvních zdravotnických zařízení v rozmezí 20 - 40 000 Kč/rok (při závazku pracovního poměru po skončení studia na dobu cca 2 let).

Uplatnění

Po absolutoriu najdeš uplatnění ve všech typech zařízení, které poskytují zdravotní služby spadající do oblasti výkonu povolání všeobecné sestry. Absolventka vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněna užívat označení odbornosti všeobecná sestra, absolvent vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti všeobecný ošetřovatel. Můžeš působit jako plně kvalifikovaná všeobecná sestra či ošetřovatel v zařízeních poskytující ambulantní, jednodenní a lůžkovou péči. Jedná se například o nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, odborné léčebné ústavy, zařízení ambulantní péče, zařízení poskytující paliativní péči, zařízení sociální péče, lázeňská zařízení aj. Získáš odbornou způsobilost podle právních předpisů EU o výkonu povolání všeobecné sestry (směrnice EU č. 2005/36/ES a zákon č. 96/2004 Sb.) a můžeš tedy na tomto postu kvalifikovaně působit v zahraničí. Osvojíš si rovněž základní předpoklady pro řídící, metodickou, kontrolní, a vzdělávací činnost v oboru.

Profil oboru

Kód a název oboru: 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Poskytované vzdělání: vyšší odborné ve VOŠ
Počet přijímaných uchazečů: 40
Školné (dle zákona): 3000 Kč/rok
Vstupní předpoklady: ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou, splnění přijímacích kritérií
Získaný titul: DiS. ("diplomovaný specialista")

Obor je vyučován na odloučeném pracovišti Komenského 1, Boskovice.

Garant oboru

Učební plán

Název předmětu Zkratka
Cizí jazyk (AJ nebo NJ) AJ / NJ
Odborná latinská terminologie OLT
Etika ETK
Pedagogika a edukace v ošetřovatelství EDP
Sociologie SOC
Komunikace KOM
Informační systémy ve zdravotnictví ISZ
Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství ZPO
Zdravý životní styl ZDS
První pomoc PPM
Biofyzika BFY
Biochemie BCH
Radiologie a nukleární medicína RDN
Farmakologie FAR
Genetika GEN
Hematologie HEM
Veřejné zdravotnictví VEZ
Anatomie ANT
Fyziologie FYZ
Patologie PA
Klinická propedeutika KLP
Název předmětu Zkratka
Mikrobiologie MIK
Imunologie IMN
Ochrana veřejného zdraví OVZ
Management MAN
Ekonomika pojišťovnictví EKN
Výživa a dietetika VYD
Filozofie FIL
Absolventský seminář AS
Psychologie obecná, vývojová, sociální a zdravotnická POO, VYP, SOP, ZDP
Teorie ošetřovatelství OSE
Ošetřovatelský proces a potřeby člověka POP
Ošetřovatelské postupy OŠP
Multikulturní ošetřovatelství MUO
Výzkum v ošetřovatelství VYO
Komunitní péče KMP
Rehabilitační ošetřovatelství RHB
Ošetřovatelství v klinických oborech  
Odborná praxe OPX
Ošetřovatelská praxe OPR
Odborná praxe prázdninová OPP

Související články

Exkurze - Nemocnice AGEL Prostějov

21. 11. 0022 jsme se studenty VZ1 v rámci odborné exkurze navštívili nemocnici AGEL Prostějov. Nejprve personalistka AGELU seznámila studenty s personální politikou zařízení a...
Celá aktualita

Exkurze do Mendeliana

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 jsme se třídou VZ3 navštívili Mendelianum, interaktivní muzeum genetiky. Hned při vstupu nás výtah vnesl do světa genetiky a v průběhu jízdy jsme na obrovské...
Celá aktualita

Studenti na ERASMU+ Miláno

Ve dnech 15. 10. až 1. 11. 2021 pobývala skupina studentek a studentů z V0Š a SŠ Boskovice v italském Miláně. Zajištění celé stáže zprostředkovala italská agentura EVOLVO ve...
Celá aktualita

Exkurze - nemocnice Prostějov

Dne 4. 3. 2020 jsme navštívili se studenty VZ1 nemocnici v Prostějově, která je součástí Středomoravské nemocniční a člen skupiny AGEL. V úvodu proběhlo seznámení s personální...
Celá aktualita

Související galerie

Spolupracujeme