Ekonomika a informatika

Studiem tohoto čtyř-letého oboru si osvojíš základy marketingu, účetnictví, ale i počítačových systémů, grafiky a algoritmizaci.

Od třetího ročníku si pak můžeš zvolit užší specializaci. Je na tobě, jestli chceš být ekonom s IT předpoklady, nebo informatik
s ekonomickými znalostmi.

Ekonomika a informatika

Popis studia

Vzdělávací program se již nejmenuje Informatika v ekonomice, jako tomu bylo doposud, ale nyní nese název Ekonomika a informatika. Samotná změna názvu však není to podstatné, mezi nejvýznamnější změny patří přepracování výukového plánu a náplně výuky. Reagujeme tak nejen na požadavky trhu práce, ale zároveň na připomínky rodičů, kteří požadují moderní výukové metody a atraktivní náplň studia pro svoje děti.
Hlavní myšlenkou je zavedení možnosti volby profilujícího zaměření studia ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci si tedy po dvou letech studia rozmyslí, co jim více vyhovuje a kterým směrem se chtějí ubírat, zdali ekonomickým nebo informatickým.
Absolventi získají úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Uplatnění

Absolventi tohoto atraktivního oboru mohou nastoupit do ekonomické praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, ekonomiku apod.

Profil oboru

Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Pro obor Ekonomika a podnikání otevíráme ve školním roce 2023/2024 dvě třídy. Počet přijímaných žáků na tento obor je tedy 60.

Garant oboru
Ing. Miroslav Hrdý

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Technická angličtina TAJ 0 1 0 0 1
Německý jazyk/Ruský jazyk NJ/RJ 2 2 2 2 8
Občanská nauka ON 0 1 1 1 3
Dějepis D 2 0 0 0 2
Fyzika F 1 1 0 0 2
Chemie CH 1 0 0 0 1
Biologie a ekologie BIE 1 0 0 0 1
Matematika M 3 3 3 3 12
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Komunikace KOM 2 2 2 0 6
Ekonomika E 2 2 2 3 9
Účetnictví a daně ÚČD 1 1 3 2 6
Odbyt a řízení 0 2 2 2 6
Základy algoritmizace ZA 2 2 0 0 4
Počítačový design PD 2 3 0 0 5
Technické normy v praxi TN 2 2 0 0 4
Počítačové systémy PS 3 2 0 0 6
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace IT
Počítačová grafika a sazba PG 0 0 2 2 4
Programování aplikací PA 0 0 2 3 5
ECDL certifikace EC 0 0 2 2 4
CAD/CAM systémy CSYS 0 0 3 4 7
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace ekonomika a účetnictví
Ekonomika podniku EP 0 0 3 3 6
Ekonomický software ES 0 0 0 4 4
Účetnická praxe ÚP 0 0 3 2 5
Fiktivní firmy FIFI 0 0 3 2 5
Počet hodin celkem   32 32 32 32 128

Související články

Školní kolo SOČ 2023

V pondělí 6. 2. 2023 proběhlo školní kolo středoškolské odborné činnosti. Do soutěže bylo přihlášeno 16 prací, které obhajovalo 17 žáků všech oborů naší školy. Z důvodu nemoci bylo...
Celá aktualita

Veletrh fiktivních firem v Brně

Ve čtvrtek 2. února 2023 se žáci třídy EP4 (ekonomické zaměření) zúčastnili soutěžního veletrhu fiktivních firem v Brně. Veletrhu se zúčastnilo 15 fiktivních firem, které soutěžily...
Celá aktualita

Lyžařský kurz v Alpách 2023

Ve dnech 11. - 16. ledna 2023 se uskutečnil námi velice očekávaný lyžařský kurz v Alpách. Již tradičně jsme ve večerních hodinách vyrazili patrovým autobusem do lyžařského...
Celá aktualita

Adventní Salcburk

Adventní Salcburk Poslední týden před Vánocemi jsme se studenty vyrazili na dvoudenní exkurzi do rakouského Salcburku a okolí. Adventní trhy v Salzburgu jsou považovány za jedny z...
Celá aktualita

Olympiáda v českém jazyce

19. 12. 2022 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 28 žáků z 1.-3. ročníku všech maturitních oborů. Čekaly je obtížné úkoly z morfologie, lexikologie...
Celá aktualita