Ekonomika a informatika

Studiem tohoto čtyř-letého oboru si osvojíš základy marketingu, účetnictví, ale i počítačových systémů, grafiky a algoritmizaci.

Od třetího ročníku si pak můžeš zvolit užší specializaci. Je na tobě, jestli chceš být ekonom s IT předpoklady, nebo informatik
s ekonomickými znalostmi.

Ekonomika a informatika

Popis studia

Vzdělávací program se již nejmenuje Informatika v ekonomice, jako tomu bylo doposud, ale nyní nese název Ekonomika a informatika. Samotná změna názvu však není to podstatné, mezi nejvýznamnější změny patří přepracování výukového plánu a náplně výuky. Reagujeme tak nejen na požadavky trhu práce, ale zároveň na připomínky rodičů, kteří požadují moderní výukové metody a atraktivní náplň studia pro svoje děti.
Hlavní myšlenkou je zavedení možnosti volby profilujícího zaměření studia ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci si tedy po dvou letech studia rozmyslí, co jim více vyhovuje a kterým směrem se chtějí ubírat, zdali ekonomickým nebo informatickým.
Absolventi získají úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Uplatnění

Absolventi tohoto atraktivního oboru mohou nastoupit do ekonomické praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, ekonomiku apod.

Profil oboru

Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Pro obor Ekonomika a podnikání otevíráme ve školním roce 2023/2024 dvě třídy. Počet přijímaných žáků na tento obor je tedy 60.

Garant oboru
Ing. Miroslav Hrdý

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předmětyZkratkaMinimální počet vyučovacích hodin za studium
TýdenníCelkový počet
I.II.III.IV.
Český jazyk a literaturaČJ333312
Anglický jazykAJ333312
Technická angličtinaTAJ01001
Německý jazyk/Ruský jazykNJ/RJ22228
Občanská naukaON01113
DějepisD20002
FyzikaF11002
ChemieCH10001
Biologie a ekologieBIE10001
MatematikaM333312
Tělesná výchovaTV22228
KomunikaceKOM22206
EkonomikaE22239
Účetnictví a daněÚČD11326
Odbyt a řízení02226
Základy algoritmizaceZA22004
Počítačový designPD23005
Technické normy v praxiTN22004
Počítačové systémyPS32006
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace IT
Počítačová grafika a sazbaPG00224
Programování aplikacíPA00235
ECDL certifikaceEC00224
CAD/CAM systémyCSYS00347
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace ekonomika a účetnictví
Ekonomika podnikuEP00336
Ekonomický softwareES00044
Účetnická praxeÚP00325
Fiktivní firmyFIFI00325
Počet hodin celkem 32323232128

Související články

Žáci základních škol v laboratoři

V předvánočním období se stalo již tradicí, že do odborných veterinárních laboratoří a odborných učeben informatiky přicházejí žáci ze základních škol z Rájce-Jestřebí a Svitávky...
Celá aktualita

Exkurze ITAB Shop Concept a.s.

V úterý 27.2.2024 se třída EP4 s dozorem vypravila na exkurzi do „boskovické“ firmy nacházející se v průmyslové zóně. Tentokráte jsme navštívili firmu ITAB Shop Concept a. s. Nejen...
Celá aktualita

Exkurze COLORprofi, spol. s r. o.

Sraz se studenty 1.2.2024 na dohodnutém místě a třída EP3 spolu s vyučujícími odborných předmětů vyráží na exkurzi do „místní boskovické“ firmy COLORprofi, spol. s r. o. Jedná se o...
Celá aktualita

Veletrh fiktivních firem Brno

V úterý 30. ledna 2024 se žáci třídy EP4 zúčastnili soutěžního veletrhu fiktivních firem v Brně. Veletrhu se letos zúčastnilo dokonce 34 fiktivních firem z celé České republiky...
Celá aktualita

Ekonomická olympiáda

Ve dnech 20.11. - 1.12.2023 se na naší škole konala ekonomická olympiáda. Této soutěže pořádané institutem ekonomického vzdělávání (INEV) se z celé České republiky zúčastnilo 470...
Celá aktualita

Spolupracujeme