Ekonomika a informatika

Studiem tohoto čtyř-letého oboru si osvojíš základy marketingu, účetnictví, ale i počítačových systémů, grafiky a algoritmizaci.

Od třetího ročníku si pak můžeš zvolit užší specializaci. Je na tobě, jestli chceš být ekonom s IT předpoklady, nebo informatik
s ekonomickými znalostmi.

Ekonomika a informatika

Popis studia

Vzdělávací program se již nejmenuje Informatika v ekonomice, jako tomu bylo doposud, ale nyní nese název Ekonomika a informatika. Samotná změna názvu však není to podstatné, mezi nejvýznamnější změny patří přepracování výukového plánu a náplně výuky. Reagujeme tak nejen na požadavky trhu práce, ale zároveň na připomínky rodičů, kteří požadují moderní výukové metody a atraktivní náplň studia pro svoje děti.
Hlavní myšlenkou je zavedení možnosti volby profilujícího zaměření studia ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci si tedy po dvou letech studia rozmyslí, co jim více vyhovuje a kterým směrem se chtějí ubírat, zdali ekonomickým nebo informatickým.
Absolventi získají úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Uplatnění

Absolventi tohoto atraktivního oboru mohou nastoupit do ekonomické praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, ekonomiku apod.

Profil oboru

Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Pro obor Ekonomika a podnikání otevíráme ve školním roce 2023/2024 dvě třídy. Počet přijímaných žáků na tento obor je tedy 60.

Garant oboru
Ing. Miroslav Hrdý

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Technická angličtina TAJ 0 1 0 0 1
Německý jazyk/Ruský jazyk NJ/RJ 2 2 2 2 8
Občanská nauka ON 0 1 1 1 3
Dějepis D 2 0 0 0 2
Fyzika F 1 1 0 0 2
Chemie CH 1 0 0 0 1
Biologie a ekologie BIE 1 0 0 0 1
Matematika M 3 3 3 3 12
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Komunikace KOM 2 2 2 0 6
Ekonomika E 2 2 2 3 9
Účetnictví a daně ÚČD 1 1 3 2 6
Odbyt a řízení 0 2 2 2 6
Základy algoritmizace ZA 2 2 0 0 4
Počítačový design PD 2 3 0 0 5
Technické normy v praxi TN 2 2 0 0 4
Počítačové systémy PS 3 2 0 0 6
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace IT
Počítačová grafika a sazba PG 0 0 2 2 4
Programování aplikací PA 0 0 2 3 5
ECDL certifikace EC 0 0 2 2 4
CAD/CAM systémy CSYS 0 0 3 4 7
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace ekonomika a účetnictví
Ekonomika podniku EP 0 0 3 3 6
Ekonomický software ES 0 0 0 4 4
Účetnická praxe ÚP 0 0 3 2 5
Fiktivní firmy FIFI 0 0 3 2 5
Počet hodin celkem   32 32 32 32 128

Související články

Volejbalový přebor

Dne 13.12 2022 se v tělocvičně Gymnázia v Boskovicích konal okresní přebor ve volejbale dívek. Zúčastnily se ho týmy ze Střední školy André Citroëna, Střední pedagogické školy...
Celá aktualita

Adventní Vídeň

Dne 2.12.2022 navštívili studenti naší školy adventní Vídeň. Exkurze se zúčastnilo 90 studentů ze všech obor a naplnili 2 autobusy. Každý autobus měl svoji paní průvodkyni. Z...
Celá aktualita

Ekonomická olympiáda

Ve dnech 21. 11. - 2. 12. 2022 se na naší škole konala ekonomická olympiáda. Ekonomické olympiády pořádané institutem ekonomického vzdělávání (INEV) se z celé České republiky...
Celá aktualita

Exkurze do Osvětimi

V úterý 11. 10. 2022 se žáci tříd VP2 a EP2 vydali ve společnosti paní učitelky Šmerdové na exkurzi do muzea nejznámějšího nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora...
Celá aktualita

Exkurze třídy EP3 do Prahy

Koncem září 2022 navštívila naše třída EP3 Prahu. Do Prahy jsme se dopravili vlakem. Po příjezdu jsme se šli nejprve ubytovat a poté vyrazili do centra na oběd. Po obědě nás čekala...
Celá aktualita

Mentor z praxe na naší škole

V pátek 21. října 2022 navštívil třídu EP3 finanční poradce pan Leopold Nováček, který bude v tomto školním roce naším mentorem z praxe v rámci předmětu Fiktivní firmy. Pan mentor...
Celá aktualita