Ekonomika a informatika

Studiem tohoto čtyř-letého oboru si osvojíš základy marketingu, účetnictví, ale i počítačových systémů, grafiky a algoritmizaci.

Od třetího ročníku si pak můžeš zvolit užší specializaci. Je na tobě, jestli chceš být ekonom s IT předpoklady, nebo informatik
s ekonomickými znalostmi.

Ekonomika a informatika

Popis studia

Vzdělávací program se již nejmenuje Informatika v ekonomice, jako tomu bylo doposud, ale nyní nese název Ekonomika a informatika. Samotná změna názvu však není to podstatné, mezi nejvýznamnější změny patří přepracování výukového plánu a náplně výuky. Reagujeme tak nejen na požadavky trhu práce, ale zároveň na připomínky rodičů, kteří požadují moderní výukové metody a atraktivní náplň studia pro svoje děti.
Hlavní myšlenkou je zavedení možnosti volby profilujícího zaměření studia ve třetím a čtvrtém ročníku. Žáci si tedy po dvou letech studia rozmyslí, co jim více vyhovuje a kterým směrem se chtějí ubírat, zdali ekonomickým nebo informatickým.
Absolventi získají úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Uplatnění

Absolventi tohoto atraktivního oboru mohou nastoupit do ekonomické praxe, samostatně podnikat v oblasti výpočetní techniky, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách zaměřených zejména na informatiku, ekonomiku apod.

Profil oboru

Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru
Ing. Miroslav Hrdý

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Technická angličtina TAJ 0 1 0 0 1
Německý jazyk/Ruský jazyk NJ/RJ 2 2 2 2 8
Občanská nauka ON 0 1 1 1 3
Dějepis D 2 0 0 0 2
Fyzika F 1 1 0 0 2
Chemie CH 1 0 0 0 1
Biologie a ekologie BIE 1 0 0 0 1
Matematika M 3 3 3 3 12
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Komunikace KOM 2 2 2 0 6
Ekonomika E 2 2 2 3 9
Účetnictví a daně ÚČD 1 1 3 2 6
Odbyt a řízení 0 2 2 2 6
Základy algoritmizace ZA 2 2 0 0 4
Počítačový design PD 2 3 0 0 5
Technické normy v praxi TN 2 2 0 0 4
Počítačové systémy PS 3 2 0 0 6
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace IT
Počítačová grafika a sazba PG 0 0 2 2 4
Programování aplikací PA 0 0 2 3 5
ECDL certifikace EC 0 0 2 2 4
CAD/CAM systémy CSYS 0 0 3 4 7
Povinně volitelné vyučovací předměty - profilace ekonomika a účetnictví
Ekonomika podniku EP 0 0 3 3 6
Ekonomický software ES 0 0 0 4 4
Účetnická praxe ÚP 0 0 3 2 5
Fiktivní firmy FIFI 0 0 3 2 5
Počet hodin celkem   32 32 32 32 128

Související články

Lyžařský kurz 2022

V lednu 2022 se žáci druhých a třetích ročníků naší školy v rakouském lyžařském středisku Zettersfeld tradičně zúčastnili lyžařského kurzu. Na kurz jsme odjeli ve středu 12. 1...
Celá aktualita

Předávání certifikátů ICDL

Již každoročně probíhá na naší škole skládání zkoušek ICDL (dříve ECDL). Jedná se o celosvětově uznávaný doklad o dosažené úrovni digitálních znalostí a dovedností. Díky těmto...
Celá aktualita

Prohlídka čističky odpadních vod

Dne 19. listopadu 2019 se třída EP3 zúčastnila prohlídky čističky odpadních vod v Boskovicích. Tuto akci zařídila paní učitelka Šmerdová. Ráno se třída EP3 sešla u restaurace...
Celá aktualita