Studiem tohoto oboru získáš předpoklady pro práci ve správcovských, dražebních a developerských společnostech. Naučíš se komunikovat, být flexibilní.

Na praxích se v reálu seznámíš s fungováním subjektů trhu a obchodu s nemovitostmi.

Ekonomika nemovitého majetku

Charakteristika oboru

Chceš mít perspektivní zaměstnání s jistým uplatněním v praxi? Chceš začít podnikat? Chceš pracovat s realitami? Ve škole tě naučíme uplatnit znalosti, schopnosti a dovednosti ve velmi dynamicky rozvíjející se oblasti obchodu, služeb a správy nemovitých věcí. Naučíš se dobře komunikovat, úspěšně se vyrovnávat s problémy, být flexibilní, získat předpoklady pro práci ve správcovských, dražebních a developerských společnostech. Budeš schopen založit firmu, jednat se stavebními, finančními a katastrálními úřady, se znalci v oboru, notáři, advokáty a finančními institucemi. Každoročně strávíš řadu týdnů na praxi, kde se seznámíš přímo v reálu s fungováním subjektů trhu a obchodu s nemovitostmi. Pokud budeš mít chuť dále studovat, je tu možnost získat titul Bc. po ročním studiu na smluvně sjednané vysoké škole.

Uplatnění

Zvládneš samostatně obchodovat s nemovitostmi a zprostředkovávat obchody třetích osob. Umíš se uplatnit jako správce nemovitého majetku vlastního nebo pro třetí osoby ve státní i soukromé sféře. Můžeš pracovat jako asistent při přípravě a realizaci dražebních jednání včetně přípravy informačních memorand a podkladů. Poradíš si i se zaměstnáním jako je oblast družstevního vlastnictví a bytových družstev. Jsi schopen práce jako zprostředkovatel obchodu s tuzemskými i zahraničními partnery. Pro své znalosti a dovednosti a pro dovednost práce v týmu a schopnost dalšího sebevzdělávání jsi vhodný jako pracovník organizace komunikující s advokáty, notáři, znalci, hypotečními bankami a stavebními spořitelnami, stavebními, finančními a katastrálními úřady.
 

Garant oboru
Ing. Lucie Dokoupilová


Učební plán

Povinné a povinně volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
První cizí jazyk (AJ, NJ) PCJ
Druhý cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) DCJ
Ekonomie a ekonomika podniku EEP
Účetnictví ÚČE
Ekonomika nemovitého majetku EN
Aplikace ekonomického software AES
Finanční matematika a statistika FMS
Základy marketingu ZM
Psychologie PS
Manažerská psychologie MP
Základy práva ZP
Veřejná správa VS
Informační a komunikační technologie IKT
Povinné a povinně volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
Aplikace software pro nemovitý majetek ASN
Písemná a elektronická komunikace PELK
Absolventský seminář AS
Odborná praxe OPX
Volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
Konverzace v anglickém jazyce KAJ
Konverzace v německém jazyce KNJ
Aplikovaný marketing AM
Matematika M

Související články

Související galerie

Spolupracujeme