Veterinární prevence

Studiem tohoto atraktivního a velmi žádaného oboru získáš základní předpoklady nejen pro práci v laboratořích, ale také pro ošetřování zvířat. Praxi budeš vykonávat nejen v moderních laboratořích ve škole, ale také na odborných pracovištích.

Během studia můžeš zdarma absolvovat autoškolu a získat řidičské oprávnění na osobní automobil.

Veterinární prevence

Charakteristika oboru

Rád pracuješ se zvířaty? Chceš se o nich dozvědět něco víc? Obor veterinářství je moderní stále se rozvíjející obor. Naučíš se základům ošetřovatelské péče o zdraví zvířat, využívat při ošetřování zvířat moderní techniku. Získáš základní dovednosti při práci v laboratoři. Naučíš se odebírat i zpracovávat vzorky pro laboratorní vyšetření. Kromě toho se naučíš, jak chránit zdraví člověka. Seznámíš se s postupy kontroly a laboratorního vyšetřování potravin, např. masa, mléka, vajec. Teoretické znalosti získané ve škole můžeš ověřit nebo zdokonalit během praxí. 

Uplatnění

Po absolvování tohoto oboru máš širokou možnost uplatnění. Dokážeš se uplatnit všude tam, kde se chovají, ošetřují zvířata. Jsi schopen pracovat na farmách v ZOO, útulcích, ve stanicích ohrožených zvířat. Staneš se pravou rukou veterinárního lékaře ve veterinárních ošetřovnách. Můžeš pracovat jako laborant nebo se můžeš uplatnit při kontrole potravin. Uplatnění najdeš i v oblasti pohraniční kontroly i ve vojenských i policejních složkách. Ve studiu můžeš dál pokračovat na vysoké škole. 

Profil oboru

Kód a název oboru: 43-41-M/01 Veterinářství - Veterinární prevence
Délka a forma studia: 4 roky, denní
Poskytované vzdělání: střední s maturitní zkouškou
Počet přijímaných uchazečů: 30
Vstupní předpoklady: splnění povinné školní docházky, přijímacího řízení a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

Garant oboru

Učební plán - platný Školní vzdělávací program od 1. 9. 2022

Povinné vyučovací předměty Zkratka Minimální počet vyučovacích hodin za studium
Týdenní Celkový počet
I. II. III. IV.
Český jazyk a literatura ČJ 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Dějepis D 2 0 0 0 2
Občanská nauka ON 0 1 1 1 3
Fyzika F 2 0 0 0 2
Chemie CH 2 2 2 2 8
Chemický seminář CHS 0 0 0 2 2
Matematika M 3 3 3 3 12
Tělesná výchova TV 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie IKT 2 2 0 0 4
Ekonomika E 0 1 1 1 3
Biologie BIO 2 2 2 2 8
Biologický seminář BISE 0 0 0 2 2
Mikrobiologie a parazitologie MPZ 0 2 3 0 5
Řízení motorových vozidel ŘMV 0 0 2 0 2
Chov zvířat CHZ 2 2 0 0 4
Výživa a dietetika zvířat VDZ 0 0 2 0 2
Anatomie a fyziologie zvířat AFZ 4 3 0 0 7
Latina pro veterinární praxi LAT 2 0 0 0 2
Nemoci zvířat NZ 0 2 3 4 9
Reprodukce zvířat RZ 0 0 2 2 4
Laboratorní technika LT 2 1 1 0 4
Farmakologie FAR 0 0 0 1 1
Hygiena a technologie potravin HTP 0 2 2 3 7
Patomorfologická praktika PP 0 0 0 1 1
Povinně volitelné předměty
Chov koní/Myslivost/Kynologie/
Chov exotických zvířat
CHK/MYS/
KYN/CHEX
0 0 2 0 2
Počet hodin celkem   31 32 33 32 128

Související články

Kynologický den

Dne 26.5. 2023 uspořádali žáci třetího ročníku Veterinární prevence v areálu školy Kynologický den. Rozhodli se obnovit již roky zajetou tradici, kdy třeťáci veterinárního oboru...
Celá aktualita

STK CHORVATSKO

Na přelomu května a června 2023 se studenti 3. ročníků oborů HT, IT, VP a EP zúčastnili sportovně-turistického kurzu v Chorvatsku. Studenti zamířili tradičně do Bašky Vody. Během...
Celá aktualita

Olympiáda z českého jazyka

5. 4. 2023 se v Blansku uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali Jakub Šebela(IT3) a Barbora Zálešáková (VP3), kteří byli nejlepšími řešiteli...
Celá aktualita

ANIMAL TECH

Poslední dubnovou středu mohli studenti (VP1 a VP2) VOŠ a SŠ Boskovice strávit na veletrhu ANIMAL TECH v Brně. Akce se konala v prostorách brněnského výstaviště společně s Národní...
Celá aktualita

Golf resort Kořenec

Ve čtvrtek 13. 4. a v pátek 14. 4. navštívili žáci druhých ročníků střední školy golfový resort Kořenec. Na zdejším hřišti měli možnost vyzkoušet si golf. Kvůli nepříznivému počasí...
Celá aktualita

Teorie v praxi

Únorový týden odborné praxe žáků maturitního ročníku oboru Veterinární prevence byl věnován návštěvě pracovišť, která by se mohla stát místy jejich budoucího působení. Žáci...
Celá aktualita

Školní kolo SOČ 2023

V pondělí 6. 2. 2023 proběhlo školní kolo středoškolské odborné činnosti. Do soutěže bylo přihlášeno 16 prací, které obhajovalo 17 žáků všech oborů naší školy. Z důvodu nemoci bylo...
Celá aktualita

Spolupracujeme