Chceš se ve své kariéře vydat na dráhu úspěšného podnikatele, samostatného účetního nebo chceš být ekonomem v některém podniku? Studiem tohoto oboru získáš potřebné vědomosti, dovednosti a znalosti.

Po ukončení studia budeš schopen založit a vést vlastní firmu, uplatňovat moderní metody řízení podniku v praxi.

Finanční řízení a zdaňování

Charakteristika oboru

Chceš mít perspektivní zaměstnání s jistým uplatněním v praxi? Chceš začít podnikat? Chceš být samostatným účetním, či ekonomem v podniku? Ve škole tě naučíme uplatnit znalosti, schopnosti a dovednosti v oblasti účetnictví a finančního řízení, pochopíš význam a podstatu daňového systému ČR. Naučíš se dobře komunikovat, úspěšně se vyrovnávat s problémy, být flexibilní, získat předpoklady pro práci ve vedoucí pozici, pro práci v týmu a mít základní znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Budeš schopen založit firmu, znát moderní metody řízení podniku, umět řídit firmu, organizovat a kontrolovat svěřený odborný úsek nebo menší podnik, vést účetnictví. Každoročně strávíš řadu týdnů na praxi, kde se seznámíš přímo v reálu s fungováním firem a jiných ekonomických subjektů. Pokud budeš mít chuť dále studovat, je tu možnost získat titul Bc. po ročním studiu na smluvně sjednané vysoké škole.

Uplatnění

Zvládneš pracovat ve firmách jako specialista na odborných ekonomických úsecích, jako např. na úseku účetnictví, rozpočetnictví, financování, fakturace, kalkulace a tvorby cen. Můžeš pracovat jako personalista, řídit a pracovat s lidskými zdroji. Poradíš si i se zaměstnáním jako je oblast státní správy, rozpočtové a příspěvkové organizace. Jsi schopen práce jako samostatný finanční a daňový poradce, nebudeš se bát být marketingovým odborníkem, pracovat na image firmy. Pro své znalosti a dovednosti v oblasti psychologie, ekonomiky, jazyků a pro dovednost práce v týmu a schopnost dalšího sebevzdělávání jsi vhodný jako pracovník jakékoli organizace specializující se na práci s financemi.

Garant oboru
Ing. Lucie Dokoupilová


Učební plán

Povinné a povinně volitelné předměty
Název předmětuZkratka
První cizí jazyk (AJ, NJ)PCJ
Druhý cizí jazyk (AJ, NJ, RJ)DCJ
Ekonomie a ekonomika podnikuEEP
Účetnictví a daněÚČD
Aplikace ekonomického softwareAES
Finanční řízení podnikuFŘP
Účetnictví a daněÚČ
Základy marketinguZM
PsychologiePS
Manažerská psychologieMP
Základy právaZP
Veřejná správaVS
Finanční matematika a statistikaFMS
Povinné a povinně volitelné předměty
Název předmětuZkratka
Informační a komunikační technologieIKT
Aplikace software pro korporaceASK
Písemná a elektronická komunikacePELK
Absolventský seminářAS
Odborná praxeOPX
Volitelné předměty
Název předmětuZkratka
Konverzace v anglickém jazyceKAJ
Konverzace v německém jazyceKNJ
Aplikovaný marketingAM
MatematikaM

Související články

Moderní korespondence na VOŠ je IN

Zkouška z moderní korespondence Enter je on-line zkouška, která ověřuje schopnosti kandidátů v oblasti psaní e-mailů a jiných forem moderní obchodní korespondence. V měsíci lednu...
Celá aktualita

Související galerie

Spolupracujeme