Pokud se ti líbí cestování, zajímáš se o různé destinace nebo se chceš naučit pořádat zájezdy, pak ti nabízíme tento velmi atraktivní obor. Jeho studium můžeš začít po úspěšném složení maturitní zkoušky.

Během studia budeš čas trávit nejen ve školní lavici, strávíš také řadu týdnů na praxi. Zúčastnit se můžeš také mnoha odborných exkurzí nejen po České republice, ale také do zahraničí. 

Cestovní ruch

Charakteristika oboru

Líbí se Ti cestování, zajímáš se o různé destinace? Chceš umět vytvářet eventy cestovního ruchu, naučit se pořádat zájezdy a výlety? Naučíš se nejen navrhovat, ale i prakticky provádět zájezdy osvojíš si průvodcovskou činnost a delegování, pracuješ s exotikou vonícími dálkami. Obor je zajímavý pro chlapce i dívky, procvičíš si cizí jazyky, nepřekvapí Tě profesní komunikace, marketing, ekonomika a účetnictví, jejichž základy si u nás osvojíš. Každoročně strávíš řadu týdnů na praxi, kde se seznámíš přímo v reálu s fungováním subjektů cestovního ruchu. Zúčastníš se odborných exkurzí do zahraničí i po České republice, kde si můžeš ověřit osvojené dovednosti. Budeš mít možnost zúčastnit se zahraničních pobytů v rámci projektů Erasmus. Pokud budeš mít chuť dále studovat, je tu možnost získat titul Bc. po ročním studiu na smluvně sjednané vysoké škole.

Uplatnění

Po absolutoriu se uplatníš v každé cestovní kanceláři a cestovní agentuře. Můžeš být průvodcem. Uplatníš se v informačních centrech, regionálních agenturách, destinačních společnostech, budeš mít dostatečné komunikační dovednosti pro jednání s klienty cestovního ruchu. Jsi schopen zpracovat organizačně technické zajištění zájezdové činnosti, jak z topografického, chronologického i psychologického hlediska, zvládneš cenové kalkulace. Můžeš také podnikat, otevřít si vlastní subjekt cestovního ruchu, jsi vybaven právními základy, znalostmi ekonomie a marketingu cestovního ruchu. Můžeš se věnovat práci v regionálních turistických centrech, orientuješ se v geografickém rozložení turistických atraktivit v tuzemsku i zahraničí. Pokud absolvuješ u nás, jsi připraven pracovat i ve státní správě a samosprávě, na úseku regionálního rozvoje, jsi schopen vypracovat strategie cestovního ruchu, zvolit nejvhodnější formy cestovního ruchu pro danou oblast.

Profil oboru

Kód a název oboru: 65-43-N/01 Cestovní ruch
Délka a forma studia: 3 roky, denní
Poskytované vzdělání: vyšší odborné ve VOŠ
Počet přijímaných uchazečů: 30
Školné (dle zákona): 4000 Kč/rok
Vstupní předpoklady: ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou, splnění přijímacích kritérií
Získaný titul: DiS. ("diplomovaný specialista")

Garant oboru

Učební plán

Povinné a povinně volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
První cizí jazyk (AJ, NJ) PCJ
Druhý cizí jazyk (AJ, NJ, RJ) DCJ
Cestovní ruch CR
Průvodcovská činnost PC
Regionální rozvoj RR
Obecné dějiny OD
Ekonomie a ekonomika podniku EEP
Účetnictví ÚČ
Aplikace software v CR ACR
Základy marketingu ZM
Psychologie PS
Manažerská psychologie MP
Základy práva ZP
Veřejná správa VS
Povinné a povinně volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
Informační a komunikační technologie IKT
Písemná a elektronická komunikace PELK
Seminář z dějin umění SDU
Absolventský seminář AS
Odborná praxe OPX
Volitelné předměty
Název předmětu Zkratka
Konverzace v anglickém jazyce KAJ
Konverzace v německém jazyce KNJ
Aplikovaný marketing AM
Matematika M

Související články

Adventní Vídeň

Dne 2.12.2022 navštívili studenti naší školy adventní Vídeň. Exkurze se zúčastnilo 90 studentů ze všech obor a naplnili 2 autobusy. Každý autobus měl svoji paní průvodkyni. Z...
Celá aktualita

Řím-Vesuv-Pompeje

Všechny cesty vedou do Říma… …alespoň tak se to říká. Chtěli jsme se o tom tedy přesvědčit. Na konci září jsme se studenty naší školy vyrazili na pětidenní exkurzi nejen do Říma...
Celá aktualita

Kurz CARVINGU

Dne 28.2.až 1.3. se v naší škole už potřinácté konal kurz dekorativního vyřezávání ovoce a zeleniny neboli CARVINGU pod vedením pana Luďka Procházky z CZECH CARVING STUDIO v...
Celá aktualita

Předávání certifikátů ICDL

Již každoročně probíhá na naší škole skládání zkoušek ICDL (dříve ECDL). Jedná se o celosvětově uznávaný doklad o dosažené úrovni digitálních znalostí a dovedností. Díky těmto...
Celá aktualita

Související galerie

Spolupracujeme