Tento projekt je spolufinancován Evropským sociální fondem a státním rozpočtem České republiky.


​​Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání

Doba realizace: 01.06.2009 – 31.05.2011
Rozpočet projektu: 3 268 725,18 Kč
Příjemce dotace: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, Hybešova 53
Partner projektu: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

Cíle projektu:

  • Změna, inovace procesu výuky.
  • Vytvoření pracovního týmu pro zpracování edukačních materiálů.
  • Vytvoření systému distanční formy výuky oborů ekonomika a podnikání, informační technologie, informatika v ekonomice, management strojírenství, obchodní akademie.
  • Pedagogické a odborné proškolení autorů a lektorů.
  • Vytvoření metodických, didaktických a edukačních materiálů výuky ICT.
  • Příprava zavedení e-learningu do výuky předmětu ICT.

 

Spolupracujeme